Činnosť

ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE

KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ /všetky stupne/
           
AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR

TEPLOTECHNICKÉ POSÚDENIE

ENERGETICKÉ HODNOTENIE STAVIEB

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

INŽINIERSKA ČINNOSŤ
         
PORADENSTVO V OBLASTI STAVEBNÍCTVA

STAVEBNÝ DOZOR