ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE

KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ /všetky stupne/            AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR

3D VIZUALIZÁCIE

TEPLOTECHNICKÉ POSÚDENIE

ENERGETICKÉ HODNOTENIE STAVIEB

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

INŽINIERSKA ČINNOSŤ          PORADENSTVO V OBLASTI STAVEBNÍCTVA

STAVEBNÝ DOZOR

+421 903 545 821

info@kproject.sk