Zobrazujú sa: 7 - 12 z 13 VÝSLEDKOV
BLOG

.funkčnosť a úspornosť

Pri projektovaní POLYFUNKČNÝCH OBJEKTOV kladieme dôraz na využitie moderných materiálov, ktoré  dotvárajú nielen estetickosť stavby, ale slúžia najmä pre vytvorenie energetickej výhodnosti stavby. Zastrešujeme široké portfólio služieb od .konzultácie s investorom, cez .vypracovanie architektonickej štúdie a .vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie až po .stavebný dozor a inžiniersku činnosť. Naše dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti sú …