PROJEKČNÝ ATELIÉR  K project sa zaoberá širokou škálou stavieb od veľkých polyfunkčných a technicky náročných stavieb až po rodinné domy a menšie stavby. Komplexný servis je jednou z našich priorít, ktorú si klienti cenia. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva a naše portfólio zahŕňa mnoho úspešne zrealizovaných stavieb. Naša spoločnosť funguje od roku 2005, pričom v roku 2015 sme vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt zmenili štatút na spoločnosť s ručením obmedzeným. Zabezpečujeme všetky profesie a ponúkame mnohé činnosti v oblasti stavebníctva od konzultácie s investorom, cez vypracovanie projektovej dokumentácie až po inžiniersku činnosť, energetickú certifikáciu  stavby a tepelno-technické hodnotenie stavby. Pri projekčnej tvorbe sa zameriavame na cenovo prístupné ale zároveň ekologické riešenia stavieb.  

+421 903 545 821

info@kproject.sk