Ateliér

PROJEKČNÝ ATELIÉR  K project sa zaoberá širokou škálou stavieb od veľkých polyfunkčných a technicky náročných stavieb až po rodinné domy a menšie stavby. Komplexný servis je jednou z našich priorít, ktorú si klienti cenia.

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva a naše portfólio zahŕňa mnoho úspešne zrealizovaných stavieb. Naša spoločnosť funguje od roku 2005, pričom v roku 2015 sme vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt zmenili štatút na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Zabezpečujeme všetky profesie a ponúkame mnohé činnosti v oblasti stavebníctva od konzultácie s investorom, cez vypracovanie projektovej dokumentácie až po inžiniersku činnosť, energetickú certifikáciu  stavby a tepelno-technické hodnotenie stavby.

Pri projekčnej tvorbe sa zameriavame na cenovo prístupné ale zároveň ekologické riešenia stavieb.

 


Činnosť

ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE

KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ /všetky stupne/
           
AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR

TEPLOTECHNICKÉ POSÚDENIE

ENERGETICKÉ HODNOTENIE STAVIEB

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

INŽINIERSKA ČINNOSŤ
         
PORADENSTVO V OBLASTI STAVEBNÍCTVA

STAVEBNÝ DOZOR


Ukážka z realizácií

Loading...